top of page
  • bujnakbystrikmarek

Cena vodného a stočného na rok 2021 pre domácnosti sa zvýši o 3,2 percenta

Zmeny cien úrad pripustil z dôvodu nárastu ekonomicky oprávnených nákladov

Slovenským domácnostiam sa cena vodného a stočného v roku 2021 medziročne zvýši priemerne o 3,2 percenta, čo predstavuje medziročný nárast mesačných nákladov pre bežnú domácnosť o približne 55 eurocentov mesačne. V utorok o tom informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Úrad o nových cenách vodného a stočného podľa svojho hovorcu Radoslava Igaza rozhodoval priebežne počas roka 2020 na základe cenových návrhov od regulovaných subjektov. ,,Úrad tak môže konštatovať, že v roku 2021 bude priemerná cena (vážený priemer) za výrobu a dodávku pitnej vody u vodárenských spoločností v SR na úrovni 1,11 eura/kubický meter (m3) bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom ide o medziročný nárast o 2,5 percenta," uviedol Igaz.

Priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody u vodárenských spoločností dosiahne v roku 2021 úroveň 1,10 eura/m3 bez DPH, čo je medziročný nárast o 3,9 percenta. ,,Celková cena vodného a stočného tak bude v roku 2021 na úrovni 2,22 eura/m3 bez DPH. Ide o medziročný nárast o 3,2 percenta," dodal Igaz.Zmeny cien úrad podľa hovorcu pripustil z dôvodu nárastu ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré regulované subjekty v cenových konaniach dokázali dostatočne preukázať. Pokiaľ by ÚRSO v plnej miere akceptoval iba návrhy od vodárenských spoločností, cena vodného a stočného by sa na Slovensku zvýšila priemerne až o 8,3 percenta. ,,Pravda je, že došlo k určitému zvýšeniu cien vodného a stočného, hoci vodárenské spoločnosti žiadali podstatnejšie zvýšenie. Pri rozhodovaní sme však dôsledne obracali každé euro a vylúčili každý neoprávnený náklad od regulovaných subjektov, ktorý by mohol cenu zaťažiť," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Údaje ÚRSO vychádzajú z cien vodárenských spoločností, ktoré zabezpečujú najvyšší podiel dodávky a odvádzania pitnej vody a odpadovej vody v SR. Úrad tiež zdôraznil, že ide o priemerné hodnoty. Ceny vodného a stočného sa v SR líšia na základe miestnych pomerov.zdroj:TASR

13 zobrazení

Comments


bottom of page