top of page
  • bujnakbystrikmarek

Envirorezort dokončuje reformné zákony v rôznych oblastiach

Významný balík majú tvoriť zákony o vode a zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

Bratislava 18. decembra (TASR)

Envirorezort dokončuje reformné zákony v rôznych oblastiach životného prostredia. Významný balík majú tvoriť zákony o vode a zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Pripravuje sa aj zmena zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Informoval o tom hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Pavol Fejér. Počas prípravy zákonov o vode, vodovodoch a kanalizáciách MŽP konštatovalo deformácie. Tie spôsobili dominanciu veľkých vodárenských firiem. Na túto situáciu reagovala tzv. "SOS novela" zákona predložená v parlamente. Na ňu nadviažu pripravované zmeny, ktoré envirorezort predloží v januári budúceho roka. Fejér priblížil, že k posunu termínu úlohy ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) prišlo aj pri zákonoch týkajúcich sa EIA a Environmentálneho fondu. "Dôvodom je zlý súčasný stav v oboch týchto sférach a reformné zámery ministra," hovorí. Zákon o EIA sa podľa hovorcu pripravuje medzirezortne. Má urýchliť a skvalitniť posudzovania vplyvov na životné prostredie. Zákon o Envirofonde zdržalo jeho povolebné analyzovanie zneužívania, poznamenal Fejér. "Podľa vedenia ministerstva má tento fond pomáhať obciam väčšími sumami a pestrejšími formami financovania než doteraz. Preto je novela predmetného zákona hlbšia, než sa predpokladalo," konštatuje. Predloženie zákona sa tak presúva na jar 2021. Za veľký problém po bývalom vedení považuje MŽP problematiku zákona o odpadoch. Systém sa rozpadal a nesplnil prijaté záväzky SR v rámci Európskej únie, napríklad pri separácii odpadov. "Rezort sa rozhodol nepokračovať v pokryteckej hre, keď MŽP rok čo rok odkladalo obávanú reformu, teda separáciu a zber bioodpadov," poznamenal Fejér. Envirorezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania vyhlášku, ktorou má vzniknúť systém riadiaci sa princípmi cirkulárnej ekonomiky. Fejér deklaruje, že komplexný zákon o odpadoch bude prerokovaný najneskôr v marci 2021. MŽP chce v čase klimatickej krízy pristupovať k novele zákona o ochrane ovzdušia inak. Pripomína znižovanie emisií do roku 2030 o 55 percent. Cieľ vyžaduje spoluprácu minimálne troch ďalších rezortov. Ministerstvo preto pripravilo legislatívny medzirezortný tím. "Cieľom bude vypracovanie účinného, ekonomického a motivačného legislatívneho nástroja na dosiahnutie ambicióznych cieľov v oblasti ochrany kvality ovzdušia a v boji s klimatickou krízou," uviedol Fejér. So zákonom súvisia aj reformy monitoringu a vynucovanie dodržiavania zákonov na ochranu ovzdušia. Vyžaduje si to podľa Fejéra reformu vo viacerých inštitúciách, ako je Slovenská inšpekcia životného prostredia, polícia či Slovenský hydrometeorologický ústav.zdroj:TASR

8 zobrazení

Comments


bottom of page