top of page
  • bujnakbystrikmarek

Na zelenú obnovu domu budete môcť dostať tisíce eur. Príspevok vám vyplatia na tieto konkrétne vylep

Podávanie žiadostí spustia v druhej polovici tohto roka.Zmeny klímy priamo aj nepriamo zasahujú do našich životov. Podľa odborníkov zelenou obnovou 30-tisíc rodinných domov na Slovensku zvýšime odolnosť proti ich negatívnym dopadom, zlepšíme energetickú hospodárnosť budov a začneme sa adaptovať na zmenu klímy, ktorá patrí medzi najväčšie environmentálne výzvy dneška.


Registrácia až po vyhlásení výzvy

Realizácia obnovy rodinných domov má jasný cieľ - v rokoch 2022 až 2026 podporiť celkovo aspoň 30-tisíc domácností, pričom by malo ísť primárne o staršie rodinné domy. Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy postupne nájdu všetky potrebné informácie na novom webe www.obnovdom.sk. Od utorka 11. januára je zatiaľ spustená všeobecná informačná časť a kontaktný formulár. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Michaela Pšenáková.


„Podávať žiadosti o dotácie bude možné až po vyhlásení prvej výzvy, ktorej spustenie je plánované na tretí kvartál roka 2022,“ uviedla Pšenáková. Dodala, že bude možné pripojiť len projekty na obnovu rodinných domov, ktoré splnia požiadavky na minimálne 30 percent úspory primárnej energie.


Medzi plánované prvky obnovy patrí zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, odstránenie azbestu nevyhnutné pre ďalšie zateplenie domu či sprievodná dokumentácia, uvádza internetová stránka.


Maximálna hodnota finančnej injekcie môže dosiahnuť hodnotu 16 600 eur. Podľa portálu TVnoviny bude systém prideľovania fungovať na princípe kto prv príde, ten prv berie.


528 miliónov z Bruselu

Čoskoro by podľa Pšenákovej mali na webe pribudnúť technické detaily a parametre jednotlivých opatrení na zelenú obnovu rodinných domov. Tie budú preplácané do výšky 50 percent, podotkla.


Záujemcom so žiadosťami o dotáciu na obnovu domov bude pomáhať desať regionálnych kancelárií rozmiestnených po Slovensku. Osem z nich by malo byť v krajských mestách. Momentálne je zriadenie kancelárií vo fáze hľadania vhodných priestorov. „Veríme, že prvú kanceláriu otvoríme minimálne dva mesiace pred spustením výzvy,“ podotkla Pšenáková. Doplnila, že adresy regionálnych kancelárií budú postupne zverejnené na webe podľa termínu otvorenia.


Zelená obnova rodinných domov sa má financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Do ich komplexnej obnovy pôjde z miliardového balíka 528 miliónov eur. Envirorezort preto pripravil projekt s názvom Zelené domy, ktorého ambíciou je podporiť minimálne 30-tisíc projektov obnovy rodinných domov. Zelená obnova rodinných domov bude zahŕňať celý komplex opatrení a zastrešuje ju SAŽP.


Plán obnovy a odolnosti musí zahŕňať minimálne 37% výdavkov súvisiacich s klímou. Slovenský plán obnovy toto odporúčanie navýšil a výdavky súvisiace s klímou tvoria až 43%. V súlade s Európskou zelenou dohodou je navyše dôležitý aj pokrok pri dosahovaní ďalších environmentálnych cieľov. Všetky reformy a investície zahrnuté do plánu obnovy musia dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“, čo znamená, že by nemali byť na úkor cieľov v oblasti klímy a životného prostredia. Plán obnovy je zároveň v súlade s navrhovanými plánmi spravodlivej transformácie územia v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie a v súlade integrovaným národným energetickým a klimatickým plánom.


Koľko finančných prostriedkov je vyčlenených na obnovu rodinných domov z plánu obnovy?

Na obnovu 30 000 rodinných domov je vyčlenených celkovo 528,2 mil. eur, ktoré je potrebné investovať do roku 2026.


Kto bude môcť požiadať o dotáciu v rámci tejto schémy?

Oprávneným žiadateľom bude fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. V prípade viacerých vlastníkov bude žiadateľom osoba disponujúca súhlasom všetkých spoluvlastníkov.


Na aké domy budú dotácie určené?

Z plánu obnovy bude možne podporiť nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva ako „rodinný dom“ a zároveň bude potrebné, aby bola nehnuteľnosť zatriedená odborne spôsobilou osobou pri spracovaní projektovej dokumentácie resp. energetického certifikátu do kategórie „rodinný dom“ v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. Počet bytových jednotiek by v zmysle legislatívy nemal prekročiť číslo 3, nakoľko by už išlo o bytový dom a nie o rodinný dom.


Aké opatrenia budú podporované?

Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo kombináciu viacerých. Dôraz bude na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Konkrétne opatrenia a parametre budú uverejnené v podmienkach oprávnenosti. Medzi plánované prvky obnovy patrí zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, odstránenie azbestu nevyhnutné pre ďalšie zateplenie objektu, sprievodná dokumentácia a iné.


Čo budú oprávnené náklady?

Intenzita pomoci bude maximálne vo výške 50 % z oprávnených výdavkov. Prehľad oprávnených výdavkov bude uvedený v podmienkach oprávnenosti.Ako bude prebiehať proces financovania?

Pre žiadateľov budú k dispozícií dva scenáre možnosti financovania obnovy rodinného domu:

Žiadateľ začne s obnovou rodinného domu po zverejnení podmienok oprávnenosti na tomto webe. Dokumenty, ktoré k tomu bude potrebovať, budú presne špecifikované v podmienkach oprávnenosti. Doklady súvisiace s obnovou rodinného domu predloží žiadateľ na preplatenie po spustení prvej výzvy, ktorú vyhlásime v druhej polovici roka 2022.


Žiadateľ začne s obnovou rodinného domu po zverejnení prvej výzvy, ktorú vyhlásime v druhej polovici roka 2022 a po podaní žiadosti o príspevok. Dokumenty, ktoré k tomu bude potrebovať, budú presne špecifikované v samotnej výzve.


Kedy bude vyhlásená výzva?


Vyhlásenie prvej výzvy na obnovu rodinných domov je plánované na 3. kvartál roka 2022. Žiadosti o dotácie sa budú môcť predkladať až po vyhlásení výzvy. Bude možné podporiť len projekty, ktoré splnia požiadavky na minimálne 30 % úspory primárnej energie.


Bude možná spätná refundácia? Ak áno, od akého dátumu?

Refundácia nákladov, ktoré vzniknú od termínu stanoveného v podmienkach oprávnenosti, bude možná v rámci prvej výzvy.


Ako a kde bude možné o poskytnutie prostriedkov požiadať?

Predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov bude možné prioritne online cez pripravovaný internetový portál Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Alternatívou bude podanie požiadať osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadosti do internetového portálu pomôžu. SAŽP ich v rámci Slovenska plánuje celkovo zriadiť desať, z toho osem v krajských mestách. Ich adresy postupne pribudnú na tomto webe podľa termínu otvorenia.
5 zobrazení

Comments


bottom of page